Home DJELATNICI ODJELA
Titula Ime i Prezime Zvanje Interni telefon Web stranica
dr.sc. Antunović Željko redoviti profesor 106 http://www.pmfst.hr/~zeljko
dr.sc. Bilušić Ante redoviti profesor (102) 302-431 Kopilica http://www.pmfst.hr/~bilusic/
dr.sc. Bonačić-Lošić Željana docent 106 http://www.pmfst.hr/~agicz/
Weber Ivana asistent 119 http://www.pmfst.hr
dr. sc. Crljen Željko redoviti profesor /
dr.sc. Dželalija Mile redoviti profesor-trajno zvanje 119
- Barkiđija Sanda asistent-novak 143
dr.sc. Fuchs Željka izvanredni profesor 143 http://www.pmfst.hr/~zeljka/
dr.sc. Ilić Nada viši asistent - novak 118 http://www.pmfst.hr
mr.sc. Luketin Ivica viši predavač 302-439 Kopilica http://www.pmfst.hr
dr.sc. Juretić Davor redoviti profesor-trajno zvanje 118 http://www.pmfst.hr/~juretic/
dr.sc. Lovrinčević Bernarda viši asistent-novak 106
dr.sc. Kuić Domagoj viši asistent - novak 106 http://www.pmfst.hr
dr.sc. Sokolić Franjo redoviti profesor 141 http://www.pmfst.hr
dr. sc. Stipanović Petar viši asistent-novak 302-438 Kopilica
- Teklić Jurica asistent-novak 302-433 Kopilica
- Vilibić Ljerka asistent -141
dr.sc. Vinković Dejan izvanredni profesor 302-433 Kopilica http://vinkovic.org
dr.sc. Vranješ-Markić Leandra izvanredni profesor (141) 302-438 Kopilica http://www.pmfst.hr/~leandra/
dr.sc. Zoranić Larisa docent 141 http://www.pmfst.hr
dr.sc. Županović Paško redoviti profesor 106 http://mapmf.pmfst.hr/~pasko/
dr.sc. Aviani Ivica izvanredni profesor
dr.sc. Koračin Darko redoviti profesor 143
Sanader Željka asistent
Kovačić Damir docent