Informacije

Upis na Dopunsko pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičko obrazovanje

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

za upis pristupnika na program Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja

 

Pravo upisa imaju osobe koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stekle preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim pedagoških kompetencija.

 

Uvjeti za upis: završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno odgovarajući diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij.

 

 

Uz prijavu (obrazac na web-u) prilaže se:

-          životopis

-          presliku svjedodžbe/diplome

-          presliku domovnice

-          presliku rodnog lista

 

Program traje dva semestra (60 ECTS bodova). Školarina iznosi 8.600,00 kuna.

Program će se organizirati ukoliko se na natječaj prijavi dovoljan broj kandidata.

 

Sve prijave s dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Sve dodatne informacije mogu se pronaći na www.pmfst.hr


Pri upisu popunite prijavu za upis u prilogu.

 

Informacije 2011

Obavještavaju se polaznici Dopunsko pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja da je objavljen raspored predavanja iz metodičke skupine predmeta.

(23.02.2012) Ante Bilušić

_______________________________________________________

 

Obavještavaju se polaznici Dopunsko pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja da je objavljen raspored predavanja iz metodičke skupine predmeta.

Upisi u drugi semestar će se odvijati u Studentskoj službi svaki dan od 10 do 12 sati te, dodatno, u četvrtak 17. studenog od 15:30 do 17 sati.

Nastava iz metodike nastave informatike počinje u subotu, 12. studenog 2011. s početkom u 9:00 sati u Sveučilišnoj knjižnici na kampusu Visoka.

 

 

(07.11.2011) Ante Bilušić

_______________________________________________________

Obavještavaju se polaznici Dopunsko pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja da evidencijske knjižice mogu preuzeti u Studentskoj službi.

(10.06.2011) Ante Bilušić

_______________________________________________________

 

Polaznici upisani na program Dopunskog pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkog obrazovanja u 2011. godini, a koji traže priznavanje ispita položenih na drugim sličnim programima, trebaju uz pisanu zamolbu priložiti ovjereni nastavni program položenih kolegija te ovjereni prijepis ocjena.

_______________________________________________________

Upisi na Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje će se odvijati od 7. do 11 ožujka 2011. godine u Studentskoj službi Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Teslina 12. Za upis je potrebno:


• popunjen prijavni obrazac (dobije se u Studentskoj službi),
• popunjen matični list (dobije se u Studentskoj službi),
• dvije male fotografije i
• potvrdu o uplati sa sljedećim podacima:
primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Teslina 12, 21000 Split
broj žiro-računa: 2330003 – 1100068831
model: 02
poziv na broj odobrenja: 6615113-21000
opis plaćanja: Za upis na Dopunsko pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (2011.)

 

Važna napomena:
Mole se prijavljeni kandidati da provjere koji im je metodički modul preporučen (javite se na broj telefona 021 / 385 – 133, gospođa Anđelka Žižić)

_______________________________________________________


  • Školarinu je moguće platiti jednoobročno ili u najviše dvije rate (prvu ratu pri upisu, a drugu prije početka nastave u drugom semestru)
 

brisi

tztrz

rtzrtz

rtztrzrtztr

rtzrtz


rtzrt

rztrz

rtztrzrtz

rtztrz

rtzrtztr


rtzrtz


 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL