Dokumenti

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti http://www.pmfst.hr/dokumenti/obraz_u_p_i_t_znanostima/download.png
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)
Godišnji izvještaj studenta (Obrazac PMFSTDRS_2)
Godišnji izvještaj mentora (Obrazac PMFSTDRS_3)
Prijava za polaganje Istraživačkog seminara (Obrazac PMFSTDRS_4)
Izvještaj o Istraživačkom seminaru I (Obrazac PMFSTDRS_5)
Izvještaj o Istraživačkom seminaru II (Obrazac PMFSTDRS_5b)
Prijava za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada /javnog razgovora (Obrazac PMFSTDRS_6)
Prijava teme doktorskog rada (Obrazac PMFSTDRS_7)

Ocjena teme doktorskog rada (Obrazac PMFSTDRS_8)
Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora (Obrazac PMFSTDRS_9)
Aktivnosti za stjecanje ECTS bodova u okviru Istraživačkog seminara II, te Istraživačkog rada tijekom 2. godine studija
Zamolba