Home

Znanost

ODJEL ZA BIOLOGIJU - Tekući znanstveno - istraživački projekti

 

Red.br. Voditelj projekta 
Šifra projekta Naziv projekta
1. Mirjana Skočibušić 177-0000000-3182 Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru
2. Juraj Kamenjarin 177-0000000-3581 Značaj sukcesije za očuvanje bioraznolikosti Mediteranske vegetacijske regije
3. Nada Bezić 177-1191192-0830 Kserofiti i njihovi sekundarni metaboliti
4. Jasna Puizina 177-1191196-0829 Mehanizmi očuvanja stabilnosti genoma u viših biljaka