Home

Konzultacije

PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Konzultacije 2009/2010 - zimski semestar

Prof. dr.sc. Nada Bezić

ponedjeljak 10-12

Prof. dr. sc. Jasna Puizina

četvrtak  10-12

Prof. dr. sc. Mate Šantić

ponedjeljak  11-13

Doc. dr. sc. Mirjana Skočibušić

četvrtak  10-12

Doc.dr.sc.  Valerija Dunkić,

srijeda 10-12

Doc.dr.sc.  Ivana Bočina,

ponedjeljak  12-14

Doc.dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ

ponedjeljak 10-11.30

dr. sc. Biljana Rađa, viši asistent

ponedjeljak  10-12

dr. sc. Juraj Kamenjarin, viši predavač

srijeda 10-12

dr.sc. Vanja Nagy, viši asistent

četvrtak 13.30-14.30

Ivica Šamanić, asistent

srijeda 12-13

Ana Maravić, asistent

četvrtak  10-12

Dubravka Cukrov, asistent

srijeda 10-11

Lovorka Kekez, asistent

ponedjeljak  10 - 12