Home Nastavni materijal

Nastavni materijal

 

ZAVOD ZA MATEMATIKU

Udžbenici i skripta:

 

Nikica Uglešić: Viša matematika, I i II (pdf)
(za prirodoslovne, tehničke, tehnološke i srodne fakultete)


Nikica Uglešić: Matematička analiza I (pdf)
(za studije matematika, matematika-fizika, matematika-informatika, računarstvo i srodne)


Nikica Uglešić: Matematička analiza II
(pdf)
(za studije matematika, matematika-fizika, matematika-informatika, računarstvo i srodne)


Nikica Uglešić: Matematička analiza III (pdf)
(za studije matematika, matematika-fizika, matematika-informatika, računarstvo i srodne)


Ljuban Dedić: Vektorski prostori (pdf)


Ljuban Dedić: Vjerojatnost i statistika (pdf)


Ljuban Dedić: Diferencijalna geometrija (pdf)


Nenad Ujević: Uvod u numeričku matematiku (pdf)


Nenad Ujević: Uvod u diferencijalnu geometriju
(pdf)


Nenad Ujević: Zbirka zadataka iz Uvoda u diferencijalnu geometriju
(pdf)


Nikola Koceić Bilan: Osnove matematičke analize (pdf)

Nikola Koceić Bilan: Primijenjena statistika (pdf)
Klasifikacijski ispiti:
matematika, matematika i informatika (pdf)


matematika i fizika
(pdf)


upute za rješavanje testa
(pdf)