Home

Poništenje natječaja

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 24/2015, Slobodnoj Dalmaciji i web stranici Fakulteta dana 4. ožujka 2015., te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora dana 7. ožujka 2015. god., za izbor jednoga nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra.