Home Natječaj 30. 03. 2015.

Natječaj 30. 03. 2015.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za interdisciplinarno područje društvenih znanosti, (izborno polje informacijske i komunikacijske znanosti i izborno polje psihologija), za potrebe održavanja nastave iz predmeta Psihologija odgoja i obrazovanja I i II, Pozitivna psihologija, Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja, Interakcija čovjeka i računala: Osnove i principi, Interakcija čovjeka i računala: Dizajn interakcija.

Pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), i uvijete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u).

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21 000 Split.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.