Natječaj

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Teslina 12

N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski sveučilišni studij
„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“
za usmjerenja
Biologija, Informatika, Kemija i Tehnika
za stjecanje akademskog stupnja doktor/ica znanosti
u akademskoj godini 2013/2014

 

1.    UVJETI ZA UPIS


Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:Skupina I. pristupnici koji su završili:
−    sveučilišni diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
−    sveučilišni dodiplomski studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
−    sveučilišni diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5), uz stečene pedagoške kompetencije u iznosu od 60 ECTS bodova.


Skupina II.
pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti.


Skupina III.
pristupnici koji su odslušali i položili sve predmete na poslijediplomskom magistarskom studiju iz didaktike prirodnih znanosti, a nisu obranili magistarski rad.

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 3,8. Iznimno, Povjerenstvo može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 3,8 ali ne manjom od 3,0.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo.2.    BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA


Upisna kvota je 20 studenata.
Školarina u prvoj godini studija iznosi 15.000 kuna.
Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže navedenu dokumentaciju:

1.    Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog studija
2.    Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno diplomskog studija s prosjekom ocjena
3.    Uvjerenje o stečenoj pedagoškoj komeptenciji u iznosu od 60 ECTS bodova
4.    Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
5.    Prijepis ocjena magistarskog studija s prosjekom ocjena
6.    Dokaz o znanju engleskog jezika
7.    Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
8.    Rodni list
9.    Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
10.    Izjava pristupnika  o načinu plaćanja studija (cjelokupni iznos ili semestralni obroci)

Pristupnik može priložiti i preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora.

Obrazac za prijavu nalazi se na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se od 01. do 30. travnja 2014. g.:

- osobno u Tajništvu Fakulteta u Teslinoj 12, 21000 Split, svakim radnim danom  u vremenu
od 9 do 15 sati

- poštom uz naznaku Natječaj za poslijediplomski  sveučilišni  studij – „Istraživanje u
edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na adresu: Sveučilište u Splitu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Teslina 12, 21000 Split.

Download this file (PMF PhD - Prijava za natjecaj.doc)PMF PhD - Prijava za natjecaj.doc

Prilozi:
FileOpisFile size
Download this file (PMF PhD - Prijava za natjecaj.doc)PMF PhD - Prijava za natjecaj.doc 183 Kb
Download this file (PMF PhD - Prijava za natječaj.pdf)PMF PhD - Prijava za natječaj.pdf 66 Kb