Home Odjeli Odjel za informatiku
Odjel za informatiku

Razvojem znanosti i tehnike primjena računala postaje sastavni dio većine ljudskih djelatnosti. Cilj našeg studija je osposobiti mlade stručnjake za aktivno sudjelovanje u obrazovanju novih naraštaja, kao i u razvoju i primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije.

STUDIJSKI PROGRAMI

Nastavnici Zavoda za informatiku:

 • realiziraju nastavu na jednopredmentnom studiju Informatike, te u suradnji s nastavnicima drugih Zavoda dvopredmetne studije nastavnog smjera Matematika i informatika, Informatika i tehnika, te Fizika i informatika
 • sudjeluju u realizaciji dodiplomske i diplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Filozofskom fakultetu u Splitu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu
 • sudjeluju u realizaciji poslijediplomske nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, te Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
 • u suradnji sa županijskom Udrugom pedagoga tehničke kulture organiziraju i realiziraju tečajeve doškolovanja nastavnika osnovnih škola iz područja računarstva i informatike
 • sa studentima redovito sudjeluju u provedbi županijskih natjecanja iz područja informatike za osnovne škole


ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA


PROJEKTI


Znanstveno-istraživački projekti:

 • Oblikovanje i vrednovanje inteligentnih sustava e-učenja
 • Upotrebljivost i prilagodljivost sučelja inteligentnih autorskih ljuski
 • Računalni i didaktički aspekti inteligentnih autorskih alata u obrazovanju

Tehnologijski projekti:

 • Web-orijentirana inteligentna autorska ljuska
 • Razvoj laboratorija za daljinsko učenje i poučavanje

Infomatički projekti:

 • Nastavni planovi i programi iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj i srednjoj školi

MEĐUNARODNA SURADNJA

 • sudjelovanje u Šestom okvirnom znanstveno-istraživačkom programu Europske unije u okviru STREP FP6 projekta ‘UNITE: Unified eLearning Environment for the School’, http://www.unite-ist.org/
 • sudjelovanje nastavnika i studenata u CEEPUS programu u okviru mreže CZ-0103-00/01
 • sudjelovanje u radu međunarodnog istraživačkog centra ‘Collaborative International Research Centre for Universal Access’ (CIRCUA), http://www.cs.mdx.ac.uk/research/CIRCUA/

 

STUDIJI

Na jednopredmetnom studiju Informatike, te dvopredmentnim studijima Matematike i informatike, Informatike i tehnike, te Fizike i informatike:

 • program informatike obuhvaća temeljna informatičko-računalna znanja, te kontinuirano prati razvoj u tom području
 • nastava se realizira tijekom deset semestara kroz predavanja, seminare i vežbe, koje podrazumijevaju praktičan rad s računalom

 

ZAPOŠLJAVANJE

 • u osnovnim i srednjim školama
 • u visokoškolskim ustanovama i znanstevno-istraživačkim institutima
 • u poduzećima na razvoju programske podrške, kao i održavanju računalnih sustava