Home Odjeli Odjel za biologiju
Odjel za biologiju
O odjelu

Biologija je egzaktna prirodna znanost koja istražuje strukture i funkcije živih sustava, počevši od molekula do viših integracijskih cjelina poput organizama, populacija i životnih zajednica.

U suradnji sa Zavodom za kemiju izvodi dvopredmetni studij smjera Biologija i kemija. Program biologije obuhvaća temeljne biološke predmete uz praktični i terenski rad. Sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa iz biologije na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora, na Visokoj učiteljskoj školi, Kemijsko-tehnološkom fakultetu, te na studiju konzervacije - restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu

PROJEKTI:


- Kserofiti i njihova biološka uloga
- Genetička raznolikost kultiviranih i endemičnih biljaka Dalmacije
- Ekološki uzgoj jestivih puževa roda Helix

MEĐUNARODNA SURADNJA:


- koordinacija međunarodnog COCOP projekta:
"Razvoj poslijediplomske mreže u nastavi biologije"
hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: "Genetika Allium ampeloprasum kompleksa"

STUDIJI


Studij Biologija i kemija dvopredmetni je studij i izvodi se tijekom deset semestara.
Obuhvaća izučavanje predmeta biološke struke, metodike, te psihološko-pedagoških sadržaja. Sadržaji stručnih predmeta izvode se kroz obvezne i izborne predmete. Interdisciplinarnost studija očituje se kroz izradu diplomskog rada.
Poslijediplomski studij iz didaktike prirodnih znanosti, usmjerenje Biologije, traje dvije godine.
U provedbi nastave sudjeluju nastavnici Fakulteta, te ugledni stručnjaci iz zemlje i inozemstva.
Magistarski rad je interdisciplinarnog sadržaja s naglaskom na užoj struci a u funkciji načina prijenosa znanja.

 

ZAPOŠLJAVANJE


- u osnovnim i srednjim školama
- u biološkim i kemijskim laboratorijima prehrambene i kemijske industrije
- na poslovima zaštite okoliša
- u zdravstvu
- u znanstvenoistraživačkim laboratorijima
- u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama