Home Naslovnica samostalne katedre za DHZ
Naslovnica samostalne katedre za DHZ
Upoznajući temeljna znanja iz područja društvenih i humanističkih znanosti budući će profesori kvalitetnije komunicirati sa svojim učenicima, bolje će razumjeti njihove poteškoće i probleme u učenju, ali i svakodnevnom životu i bit će spremniji suočavati se sa stresom koji će biti sastavni dio njihova posla.

STUDIJSKI PROGRAMI


Znanstvenici ovoga zavoda nude usluge i predaju svim studijskim grupama predmete iz:
- sociološke
- psihološke
- pedagoške
- jezične skupine predmeta.

ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA

Znanstvenici zavoda bave se znanstvenim istraživanjima:
- narkomanije
- izbornog ponašanja
- strukturalne i idejne usporedbe političkih stranaka
- socijalne pokretljivosti
- osamostaljivanja odgajanika
- društvenih problema sporta.

SMISAO NASTAVE


Znanstvenici zavoda osposobljavaju studente za:
- shvaćanje uloge socioloških, psiholoških i pedagoških
- istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave
- za korištenje strane literature
- za izvođenje predmetne nastave
- Sociologiju, psihologiju i pedagogiju studenti slušaju kako bi se što bolje osposobili za rad u školi, kako bi što uspješnije obavljali ne samo obrazovnu već i odgojnu funkciju.

Da bi učenici bili što uspješniji, potrebno je kod njih razvijati:
- samopouzdanje
- kreativnost
- odgovornost
- altruizam
- komunikativnost
- prihvaćanje različitosti