Home Naslovnica odjela za politehniku
Naslovnica odjela za politehniku

DOTATNE INFORMACIJE O ZAVODU

www.pmfst.hr/politehnika/

Današnji, a i budući svijet, obilježava tehničko-tehnološko okruženje. Stoga je za bolje snalaženje u njemu nužno posjedovati znanja iz područja tehnike.

STUDIJSKI PROGRAM

- u suradnji sa Odjelom za informatiku izvodi dvopredmetni studij Informatika i tehnika
- sudjeluje u izvođenju dijela nastavnog programa na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje i Kemijsko-tehnološkom fakultetu

PROJEKTI:

- Vodik ili biodizel u gradskom javnom prometu
- Računalni vid u identifikaciji kinematike sportskih aktivnosti


Profesori i suradnici Odjela za politehniku:

- sudjeluju u istraživanjima iz širokog područja energetike, zaštite okoliša te osobito obnovljivih izvora energije,
- sudjeluju u istraživanjima robotike, računalnog vida, automatike sustava i biomehanike,
- sudjeluju u istraživanju suvremenih metoda prepoznavanja uzoraka,
- sudjeluju u istraživanjima iz područja pogonske čvrstoće,
- sudjeluju u istraživanjima iz metodike tehničkih predmeta,
- surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim i gospodarskim ustanovama u zemlji i u svijetu.


STUDIJ


Studij Informatika i tehnika ima istaknutu komponentu tehničkih znanosti, osobito strojarstva, elektrotehnike i tehnologije.
Nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete, laboratorijske vježbe i praktični rad.
Studijska grupa ima određeni broj predmeta iz društveno-humanističkih znanosti i veći broj izbornih predmeta prema osobnim interesima studenata.
Tijekom studija studenti se uvode u znanstvenoistraživački i praktično-proizvodni rad kroz izborne predmete, seminarske radnje i diplomski rad.
Interdisciplinarnost se očituje i u diplomskom radu koji student upisuje u završnoj godini studija.

ZAPOŠLJAVANJE

- u osnovnim i srednjim školama,
- u prirodoslovnim i visokoškolskim ustanovama,
- u znanstvenoistraživačkim ustanovama,
- u raznim ustanovama i poduzećima na poslovima informatike i računarstva.