Home Naslovnica odjela za matematiku
Naslovnica odjela za matematiku

Više o odjelu...

http://www.pmfst.hr/matematika/

 

Matematički studij u Splitu postoji već više od 60 godina. Odjel za matematiku danas djeluje u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu gdje organizira sljedeće studije prema Bolonjskoj konvenciji:

  • trogodišnji preddiplomski studij matematike,
  • trogodišnji preddiplomski studij matematika i informatike (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
  • trogodišnji preddiplomski studij matematike i fizike (u suradnji sa Odjelom za fiziku),    
  • dvogodišnji diplomski studij matematike, nastavnički smjer,
  • dvogodišnji diplomski studij matematike i informatike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za informatiku),
  • dvogodišnji diplomski studij matematike i fizike, nastavnički smjer (u suradnji sa Odjelom za fiziku),
  • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer teorijska matematika,
  • dvogodišnji diplomski studij matematike, smjer računarska matematika,

Cilj studija je osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i srednjim školama, u firmama čija je djelatnost veza uz visoke tehnologije, u bankama, osiguravajućim društvima i sl. Odjel za matematiku takodjer izvodi poslijediplomski doktorski studij iz matematike u suradnji sa Sveučilistima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. U skoroj budućnosti se očekuje otvaranje novih smjerova na diplomskom studiju matematike.

Pored izvodjenja nastave Odjel za matematiku ima vrlo razvijenu znanstvenu djelatnost iz područja teorijske i primijenjene matematike. Istraživanja se izvode kroz šest znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te kroz bilateralne projekte sa drugim zemljama. Odjel ima razvijenu suradnju sa drugim institucijama u Hrvatskoj kao što su Matematički odjel PMF-a u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, te međunarodnu suradnju sa sveučilištima iz SAD-a, Mađarske, Australije, Izraela i drugih zemalja. Na odjelu se redovito održavaju znanstveni seminari iz područja topologije i teorije nejednakosti, a matematički kolokviji se održavaju u sklopu Splitskog matematičkog društva. Djelatnici odjela sudjeluju u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a posebno je uspješno organiziran Treći hrvatski matematički kongres održan 2004 god. u Splitu.

 

Kontakt: Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Teslina 12, 21000 Split 
telefon: +385-21-385-133, telefaks: +385-21-385-086