Home Naslovnica odjela za fiziku
Naslovnica odjela za fiziku

 

 

Fizika je temeljna znanost koja istražuje i opisuje zakonitosti pojava u prirodi. Saznanja i postignuća iz fizike primjenjuju se u brojnim drugim područjima znanosti i tehnologije.

STUDIJSKI PROGRAMI

Zavod za fiziku:

 • izvodi jednopredmetni studij Fizika (sa smjerovima na Diplomskom studiju: nastavnički, astrofizika, biofizika, fizika okoliša i računarska fizika), te u suradnji s drugim Zavodima dvopredmetne studije Matematika i fizika, Fizika i informatika, Tehnika i fizika te studij Inženjerska fizika u suradnji sa FESB-om. Program fizike obuhvaća predmete iz opće, teorijske i primijenjene fizike, praktikume iz fizike, te metodiku teorijske i praktične nastave fizike
 • izvodi nastavu fizike i srodnih predmeta na studijskim grupama Biologija i kemija i Kineziologija, te na drugim fakultetima Sveučilišta u Splitu (Građevinski fakultet, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Umjetnička akademija), te na Sveučilišnom studiju Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo

ZNANSTVENI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA

Profesori i suradnici Zavoda za fiziku:

 • bave se suvremenim znanstvenim istraživanjima iz područja fizike
 • surađuju sa znanstvenoistraživačkim ustanovama u Hrvatskoj i drugim zemljama
 • uvode studente u znanstvenoistraživački rad tijekom studija putem specifičnih predmeta i napose kroz izradu diplomskog rada.

PROJEKTI:

 • Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva
 • Razvoj i primjena principa maksimalne proizvodnje entropije
 • Struktura, međudjelovanja i prijenos u vodenim otopinama
 • Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama

MEĐUNARODNA SURADNJA:

 • CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja), Geneve, Švicarska
 • Sveučilište u Linzu, Austrija
 • GSI (Centar za istraživanje teških iona), Darmstadt, Njemačka
 • Sveučilište u Trstu, Italija
 • Institut INRA u Bordeauxu, Francuska
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Španjolska
 • Institut Jozef Stefan i Institut za matematiku i fiziku, Slovenija
 • Institute of Physics of Complex Matter (IPMC), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Švicarska.
STUDIJI

Studij fizike po programima koji su doneseni do 2004. (jednopredmetni ili u kombinaciji s matematikom, informatikom ili tehničkom kulturom) osposobljava profesionalnog fizičara za: prijenos znanja fizike u osnovnoj i srednjoj školi, primjenu računalne tehnologije u fizici i drugim područjima te razvoj novih znanja iz fizike.

Redoviti studenti koji su upisali studij do uključivo 2004. godine obranom diplomskog rada stječu akademsko zvanje profesora fizike, profesora matematike i fizike, profesora fizike i informatike ili profesora tehničke kulture i fizike.

Studenti koji upišu jedan od studija fizike

2005. godine (fizika, inženjerska fizika, matematika i fizika, fizika i informatika)

studiraju po sustavu 3+2. Nakon tri godine preddiplomskog studija stječu zvanje prvostupnika struke, a nakon još dvije godine diplomskog studija zvanje magistra struke.

ZAPOŠLJAVANJE

Po završetku preddiplomskog studija:

 • obavljanje stručnih poslova u različitim zanimanjima (npr. laborant u školama, institutima, fakultetima, rad u industrijskim laboratorijima, javnim i vojnim ustanovama)

Po završetku diplomskog studija ovisno o studijskom programu i smjeru:

 • u osnovnim i srednjim školama
 • u znanstvenoistraživačkim laboratorijima i visokoškolskim ustanovama
 • u razvojnim središtima i konstrukcijskim biroima u proizvodnim tvrtkama
 • u astronomskim opservatorijima
 • u institutima i tvrtkama koje zahtijevaju primijenjena znanja računarske fizike (npr. u financijskim institucijama)
 • na poslovima koji zahtijevaju široko znanje iz prirodnih znanosti, a posebno iz mladih interdisciplinarnih znanstvenih disciplina kao što su biofizika i bioinformatika, koje se sve više primjenjuju u zdravstvu, upravljanju okolišem i projektima održivog razvoja
 • na institutima i ustanovama za zaštitu okoliša